Som led i maratonindlægget “Hvordan laver du en strategi for sociale medier?” kan du her se de elementer, som med fordel kan tages med i en taktik for et socialt medie.

Taktik for hvert af dine sociale medier laver du, hvis du ikke vil låses af at lave en strategi og låses af en strategi, men bare vil have et let hurtigt dokument. Du laver taktikken, hvis du ikke er strategi-menneske, eller hvis du har en afgrænset indsats, f.eks. en kampagne, der kræver noget særligt at en af de sociale medier, din organisation bruger.

Eksempler på taktikker andre har lavet
Du finder ikke mange offentlige taktikker, som du kan downloade på nettet. Heller ikke her, fordi kunderne ganske enkelt vil have dem og skal have dem for sig selv – men jeg har brugt nedenstående model til at udforme taktikkerne i ret mange organisationer for at sikre, at elementer, der egentlig burde være tænkt over i kommunikationsstrategi eller social media-strategi er tænkt med, når man laver en taktik.

Det giver mulighed for at lave følgende analyse i f.eks. en mindre kampagne: Man starter med “Hvad skal vi flytte” og arbejder sig hele vejen rundt indtil man er i midten af modellen:

– Vi skal flytte Folketingsmedlemmer i et bestemt politisk parti til ikke at være imod, når vi bliver nævnt i forbindelse med en finanslovsforhandling
– Vores identitet er, at vi har slået som fast som eksperter på xxx-område. Vores rolle er at være tungen på vægtskålen i offentlige debatter om det emne. Vores position er, at vi bliver opfattet som fagligt stærke, men også kværulerende og en torn i øjet på dem, vi skal flytte.
– Vores kernebudskab er, at vi generelt mangler midler til at sikre at der kommer nødvendig viden i debatten om xxxx
– Vi skal på platformen Twitter sørge for med en inviterende tone i en fast indholdsstrøm at adressere politikerne fra det politiske parti med indholdsstykker, der overbeviser dem om, at vi har noget at byde på.
– Vi bruger eksperter og topleder som afsendere med formater som infografikker, længere artikler og video
– Teknik er at overvåge på relevante diskussioner, som politikerne deltager i, og byde ind med inviterende “Måske kan du bruge vores analyse til noget” suppleret med en fast strøm af tweets om vores ekspertviden i artikler.
– Taktisk bruger vi et toneskema og træner alle afsenderstemmer for at sikre, at tonen holdes, ligesom vi identificerer 20 emner inden for ekspertområdet og producerer indhold til afsenderne. Vi noterer, hver gang vi har en positiv tilkendegivelse fra politikerne i xxx-parti og bruger det som løftestang til at indkalde dem til en-til-en-møder i en positiv tone.

 

Jeg tror på, at du skal have følgende elementer med i en taktik for at lukke alle de diskussioner, der kan være på tværs af en organisation og sikre fremdriften:

Hvad skal vi flytte/målsætning
Hvad skal taktikken sikre? Hvad er ændringsmålet?

Hvem skal vi flytte/målgruppe
Hvem skal vi flytte?

Hvordan bliver vi oplevet og hvordan vil vi gerne opleves?
Hvad er vores nuværende identitet, rolle, position? Er det realistisk, når vi begynder at tale, at vi opfattes fordelagtigt for at sikre at vi flytter nogen til noget? Eller skal der justeres?

Tonalitet og kernebudskab
I hvilken tone kommunikerer vi, og hvordan kommunikerer vi ikke? (brug evt. toneskema som værktøj). Hvad er kernebudskabet i det, vi gerne vil kommunikere?

Hvilken platform vælger vi?
Hvilken platform er fordelagtig ift. det vi skal skabe med kommunikationen? Hvor er målgruppen og hvor flyttes de mest effektivt?

Indhold og tone
Hvilket indhold i hvilken tone/lingo flytter optimalt målgruppen ift. den platform vi har valgt?

Teknik
Hvad er den optimale teknik på platformen, så målet nåes? (f.eks. er annoncering på Facebook et must, overvågning et must på Twitter).

Afsender og format
Hvem er de optimale afsenderstemmer på platformen, så målet nåes, og hvilket format? (Læs bogen Fra Modtager til Medtager om formater og afsenderstemmer, så du ved, hvor stor forskel der er på effekten)

Taktik
Hvad er vores taktik for at sikre målsætningen, og hvad kræver platformen taktisk for at vi kan kontrollere kommunikationen optimalt (f.eks. en mødestruktur, når en interessent liker på Twitter, eller et kodeks på Facebook).