Som led i maratonindlægget “Hvordan laver du en strategi for sociale medier?” kan du her se de elementer, som med fordel kan tages med i en strategi for sociale medier.

Social Media-strategien laver du, hvis du skal sætte brugen af de forskellige social media-platforme organisationen bruger, på formel. Strategien beskriver typisk målsætningen for hver platform og hvordan de skal bruges i hvilken struktur, men kigger modsat kommunikationsstrategien ikke på overordnet tone, men derimod på tone og lingo på hver platform ift. den vedtagne tonalitet i organisationen (det er problematisk, hvis organisationen ikke på et højere niveau har vedtaget en tonalitet, så ender tonediskussionerne typisk nede i denne strategi – til gengæld må der godt være målgruppebeskrivelser hernede, hvis de flugter med de overordnede målgruppebeskrivelser i Kommunikationsstrategien). Modsat kanalstrategien kigger denne strategi heller ikke så meget på dynamikker mellem platformene eller på samspil mellem den klassiske kommunikation og sociale medier – derfor vælger du denne strategi, hvis du skal formulere en lettere strategi, der er nem at udforme, og som bygger på et godt eksisterende fundament, hvor der allerede er en kommunikationsstrategi. Sådan en har Folkekirkens Nødhjælp haft succes med.

Eksempler på strategier andre har lavet
Du finder ikke mange offentlige taktikker, som du kan downloade på nettet. Heller ikke her, fordi kunderne ganske enkelt vil have dem og skal have dem for sig selv – men du kan finde inspiration hos Stevns Kommune eller Viborg Kommune eller Nyborg Kommune – Og ellers kan du klikke dig igennem hos Infomedia og se deres bud på, hvad der skal til for at lave en social media-strategi.

Jeg tror på, at du skal have følgende elementer med i en strategi for sociale medier for at lukke alle de diskussioner, der kan være på tværs af en organisation og sikre fremdriften:

Allerførst – Nedenstående punkter forudsætter, at der er beskrevet overordnet ændringsmål ift. forretningsmålet i en kommunikationsstrategi, og at den overordnede målgruppeoversigt, overordnet tonalitet og overordnede samlet medievalg er slået fast i kommunikationsstrategien. Er de ikke det, skal de på en eller anden måde ind i social media-strategien, men jeg anbefaler ikke at gøre det sådan. Er der ikke lavet kommunikationsstrategi, må kommunikation definere de punkter og tage ansvar for det, inden social media-strategi udformes.

Hvad skal vi flytte/målsætning
Hvad skal strategien sikre? Hvad er ændringsmålet (for sociale medier, og altså en delmængde af de ændringsmål, der er beskrevet i organisationens kommunikationsstrategi)?

Hvem skal vi flytte/målgruppe
Hvem er de målgrupper, vi skal flytte på sociale medier?

Emner
Hvilke af organisationens vedtagne emner/must win battles understøtter vi med sociale medier, og hvilke holder vi os fra? (de overordnede emner skal være beskrevet i kommunikationsstrategien).

Hvilke kommunikationsdiscipliner i organisationen skal understøttes hvordan?
Hvilke af organisationens kommunikationsdiscipliner inden for branding, salg, public affairs, presse og intern kommunikation skal vi understøtte med sociale medier?

Indsatsområder
Hvilke indsatser og projekter skal vi gennemføre i hvilken rækkefølge for at nå målsætningen?

Hvilke platforme vælger vi? (og her kan strategien forgrenes ud i hver platform og forfølges i de efterfølgende spørgsmål)
Hvilke platforme er fordelagtige ift. det vi skal skabe med kommunikationen? Hvor er målgrupperne og hvor flyttes de mest effektivt?

Beredskab
Belært af Coronakriser og elementer, der er ude af vores hænder – hvilke platforme kan vi kommunikere igennem i vores daglige arbejde internt og eksternt, hvis vi ikke har fysiske møder som mulighed (læs her)

Indhold og tone
Hvilket indhold i hvilken tone/lingo flytter optimalt målgruppen ift. de platforme vi har valgt? Hvordan producerer vi det indhold og kuraterer og poster og annoncerer det?

Teknik
Hvad er de optimale teknikker på platformene, så målet nåes? (f.eks. er annoncering på Facebook et must, overvågning et must på Twitter).

Afsender og format
Hvem er de optimale afsenderstemmer på platformene, så målet nåes, og hvilke formater? (Læs bogen Fra Modtager til Medtager om formater og afsenderstemmer, så du ved, hvor stor forskel der er på effekten)

Taktik
Hvad er vores taktik for at sikre målsætningerne, og hvad kræver platformene taktisk for at vi kan kontrollere kommunikationen optimalt (f.eks. en mødestruktur, når en interessent liker på Twitter, eller et kodeks på Facebook).

Måling og justering
Hvordan måler vi og justerer på alle indblik og tal på hver platform? Hvad er KPI’er, og hvordan lever vi op til dem?

Organisering/struktur/budget
Hvordan skal vi organisere kommunikationen, så vi kan sikre målsætningen? Hvordan skal strukturen være i de processer vi skal have og har? Hvad kræver strategien af støttefunktioner, værktøjer, medarbejderressourcer og eksterne leverandører? (Brug evt. et budget med ressourcer og årsværk).

Ansvar og ejerskab
Hvem ejer strategien, og hvem har ansvaret for at implementere den hvordan?

Fremdrift
Hvordan måler vi på og sikrer fremdriften af strategien?