Send en besked

Kunsten at ændre vindretningen på en dårlig historie

Læg mærke til, at vi inviterer til morgenbrief om denne sag og disciplinen at bruge sociale medier som modtryk til pressehistorien. Alle ved det efterhånden. De der sociale medier kan bruges som greb til at skabe historier, vinkle historier og ligefrem ændre historier. Disciplinen, at bruge sine egne medier til at skabe modvægt og til at forsøge at ændre historiens (nyheden) og historiens (annalerne) gang, er blevet en disciplin man bør mestre, fordi den er effektiv – også selvom det ved første øjekast virker som et billigt kneb, og selvom den kan virke ekstremt spekulativ og utiltalende. Men det handler om magt. Om at beholde den. Og målet helliger midlet for mange i magtland. For 3F’s Per Christensen, som i den meget omdiskuterede sag ikke er 3F’s Per Christensen alligevel, er Facebook også blevet grebet til ikke kun at forsøge at tage trykket af en historie, men et greb ligefrem til at forsøge at ændre på historiens gang – for der er langt mere på spil, end at man bare selv ”breaker det først”. Det vender vi lige tilbage til. Vi er også dykket ned i Podcaststudiet for diskutere blogindlægget i Magtsnak – Podcasten På Tværs af Medier
Lyt til Podcasten “På Tværs af Medier“, hvor vi er dykket ned i blogindlægget og har sat strøm til. Så kan du få det i ørerne.
Velkommen på forsiden Engang var ”Velkommen på forsiden” som en tur til skafottet. Hovedpersonen, der var genstand for f.eks. Ekstra Bladets opmærksomhed kunne regne med, at hver eneste spiseseddel i alle landets kiosker fjernede al troværdighed fra hovedpersonen, når den cirka blev set af 1,2 millioner danskere (jeg spurgte i årene omkring 2014 faktisk Poul Madsen, hvor mange der potentielt så en spiseseddel). Da eb.dk var allerstørst kunne man ovenikøbet regne med, at cirka 1,5 millioner danskere også så historien, hvis historien var stor nok. Så fik vi sociale medier for alvor, og så kunne vi ikke længere reelt måle, hvor meget en tabloidhistorie fik vinger rundt i de forskellige nicher – vi kan godt måle, hvor meget den bliver klikket på, men ikke, hvor meget en tilfældig forbipasserende ser historien passere forbi i sit nyhedsfeed på et socialt medie uden at læse det – og vi ved heller ikke meget om effekten – for hvor gør det mest ondt på hovedpersonen, at en forbipasserende ser den i sit feed og danner sig til indtryk, eller at læseren bladrer og læser og selv diskuterer det med hustru eller husbond derhjemme? Men noget tyder på, at alt for mange gule breakingbjælker på alt for mange gule breakingbjælkemedier har været med til at udhule spisesedlens slagkraft. Der skal råbes højere, og ingen hører for alvor, hvad der bliver råbt. Det kunne filosoffen Georg Simmel garanteret godt have et fedt take på, hvis han skulle gen-analysere på sin pointe fra omkring år 1900, hvor han beskriver byens lys som alt for mange indtryk for det enkelte individ, der bliver blasert og nærmest apatisk for at dæmme op for alle sanseindtrykkene. Magten har drejet sig I 2022 har magten drejet sig. Det er blevet helt normalt, at alle hovedpersoner har deres egne medier og deres egen platform til at skabe en modvægt til forsidehistorien på det etablerede tabloidmedie eller dagblad. Magtbalancen har forrykket sig. En tur på forsiden er ikke længere den visse død. Det er sket, mens dagbladenes oplagstal er dalet, mere er rykket på nettet, og vi alle læser mere uopmærksomt avis, end vi tidligere har gjort. Og det er sket mens alle med respekt for sig selv har deres egen mediestation med deres eget publikum og selv er redaktionschef. Imens er flere af dagbladene blevet til en collage af medier, der hver især er dækket bag en betalingsmur, hvor det kun er en lille snæver elitær klasse, eller bestemte segmenter, der har totalabonnement. Jeg kan f.eks. ikke læse A4’s analyse af, hvordan Per Christensen var blevet væltet alligevel og det spil, der foregik bag kulisserne. Jeg kan heller ikke læse på Altingets arbejdsmarkedsportal, hvem der spåes som arvtager. En del af samtalen omkring den afgående 3F-formands exit er allerede løbet ud i forskellige nicher, hvor ingen er fuldt informeret, eller vi alle er delvist informeret med en del af sandheden og de vidnesbyrd, hvert medie trækker frem. Mediebilledet er tusind splinter af det spejl, som 3F’s medlemmer skal se sig selv i, når de skal bedømme om historien flytter dem væk fra deres forbund eller tættere på, og billedet af Per Christensen er et stort kaleidoskop, hvor vi alle drejer billedet forskelligt og ser vidt forskellige ansigter, når vi dømmer. I det mediebillede har hovedpersonen langt bedre mulighed for at påvirke det samlede billede, men det kræver præcis teknik, og der følger også et ansvar med, som ikke nødvendigvis bliver overholdt, hvis vi skal tro på idéen om en endegyldig sandhed efter normale værdier af, hvad der er rigtigt og forkert og sandt og falsk. Når hovedpersonen selv bliver chefredaktør for sit publikum, men ikke skal overholde moral, etik og alt det andet, man lærer på journalisthøjskolen (nogen gør), så har vi en farlig cocktail. Indsæt selv en længere diskussion om sammenhængskraften i det her land, og hvad det gør ved vores tillid til hinanden. Det handler ikke kun om at breake før mediet Det er helt normalt, at hovedpersonen skriver sin egen version af sandheden – og i en grad, så flere medier konkluderede, at Per Christensen ”forsøgte at tage vinden ud af historien” ved at poste sin forklaring inden BT’s afsløring. Det ved vi faktisk ikke. Det kunne jo være, at Per Christensen selv vurderede, at han ville fortælle det til sine nærmeste, som så tilfældigvis er en lille gruppe på samtlige 3F’er i Danmark eller cirka 13.000 følgere på sin Facebook-side. Men det er nok tvivlsomt, hvis vi gætter ud fra, hvordan 3F selv kommunikerer taktisk, og hvordan ”det normale” foregår: Hovedpersonen under beskydning ved godt, eller bliver rådgivet til at skrive sin egen version af sandheden på det tidspunkt, hvor turen til skafottet er en realitet, og avisen ser ud til at bringe historien. Vi aner ikke, om 3F har rådgivet om Facebook-rundturen. Stavefejl i Pers opslag tyder på, at de ikke har, teknik tyder på, at de har. Men alle gætter. Vi har masser af historiske eksempler på det – for disciplinen er som sagt ikke ny, og den er bestemt også effektiv. Helle Thorning kunne forklare sin version af sin leasede bil, der gik fra at være et dollargrin i pressen til en lille polo. Løkke har brugt grebet utallige gange. Virksomheder i shitstorm har det som fast greb i værktøjskassen. Per kan selv udlægge sandheden Men det handler om mere end bare at breake nyheden selv. Ville Per Christensen og dennes støtter bruge det i en større sammenhæng, så kan de gøre det: De kan bruge Facebook-posten som en trykmåler på, om der er noget at kæmpe for, eller om slaget er tabt. Møder de opbakning i kommentarfeltet, kan de kategorisk designe deres ringeliste inden hovedbestyrelsesmøde og bruge det som afsæt til at påvirke. Kommentarfeltet udviklede sig da også til en blanding af ”Tak tillidsmand”, ”Det er en hetz fra BT” og støtteerklæringer fra 3F’ere, politikere og ministre, indtil Twitterland blandede sig og skabte en modstrøm, der var så effektiv, at politikere fik ekstremt kolde fødder og trak støtten. I yderste konsekvens kan Per Christensen også skrive sin version af sandheden, hvor den ikke behøver at undergå samme kritiske lakmusprøve som hvis han skulle igennem journalisternes redaktionelle filter og kritiske spørgsmål. Med et tryk på 13.000 følgere kan han faktisk påstå, at der ikke har været advokatindblanding, uden at skulle dokumentere over for de følgere, der heller ikke efterspørger dokumentation, før de strømmer ud i virkeligheden og forsvarer ham med hans udokumenterede ord som en sandhed. Hvem ville dog skrive noget, der var usandt, kan man fristes til at spørge? Uden at konkludere på, hvad der er sandt og falsk i 3F-sagen har vi set masser af eksempler på, at en hovedperson i dødskamp, der er ved at miste alt, ikke ligefrem rutter med sandheden, eller drejer den mere fordelagtigt, eller direkte lyver for at redde sit skind. Det giver disciplinen også mulighed for. Når man allerede er hoppet ud ad vinduet og styrter mod jorden er man reelt ligeglad om man skal stikke en løgn for at afbøde faldet, så man kun brækker tre lemmer og ikke fire. Men det kræver præcision Men Per overlevede jo ikke som 3F-formand, kan læseren nok indvende, hvorfor det bør konkluderes, at verden trods alt ikke er af lave, og klassiske mediers vridemaskine stadig er effektiv? Muligvis ja. Det kan også bare være det kedelige faktum, at nogle sager simpelthen kan vise sig at være så voldsomme, at man trods alt ikke kan slippe af sted med hvad som helst, og så kan Facebook være Facebook. Men det kan også skyldes, at 3F-formandens brug af disciplinen ikke var stærk nok, at trykket ikke var stort nok, eller at støtterne, der efter sigende ringede rundt og lavede temperaturmåling inden hovedbestyrelsesmødet ikke var dygtige nok sælgere. At 3F-formanden satsede for ensidigt på Facebook, men tabte Twitterland der blev arnested for modtrykket, fordi journalister og meningsdannere ikke gider se på, at et lille ekkokammer af Per C-støtter får lov uden omkostninger at skrive ”Tak tillidsmand” eller ”Du er en kammerat”, når Per efter sigende hverken har ageret inden for normale rammer af tillid eller kammeratskab. Det kan også være, at interne kræfter i 3F så en mulighed for en helt naturlig pension her og ikke ville investere hjerteblod i at forsvare deres formand. Der er i hvert fald masser af greb, uanset hvor uartige de er, der ikke blev taget i brug, og nok mest fordi kommunikatøren, der skulle lede forsvaret ikke kendte dem, eller vurderede, at de ikke skulle tages i brug – i form af alt fra troldehære til annoncekroner og målrettede posts til bestemte målgrupper, eller en offensiv på langt flere medier end bare Facebook. Disciplinen er ikke bare entydigt sikret ved at man tager Facebook i brug og tager lidt tryk ud af den første historie – der skal arbejdes minutiøst med langt flere fragmenter i mediebilledet nu, så man ikke vinder Facebook, men taber alle de andre medier, ud over de klassiske, hvor samtalen også foregår. Kampen om selv at dreje vindretningen er måske blevet mere normal, men også mere kompliceret. Endte du hernede i blogindlægget og tænker, at det var da godt nok en usympatisk fremstilling af, hvordan man kan bruge feje tricks til at forhindre en velfortjent straf, når man har skadet andre mennesker – så har du ret. Det er fejt. Hvis vi ellers er sikre på, at straffen er velfortjent. Men det var ikke blogindlæggets mission. Det var missionen at beskrive de mekanismer, der går i gang, når et menneske er så presset, at de skal redde stumperne. Ser vi et øjeblik væk fra 3F-sagen så ser vi masser af sager, hvor vi også kan takke det nye mediebillede for, at hovedpersonen selv har en mulighed for genmæle, hvis journalisten har stirret sig blind på en god historie, uden dækning. Derfor er det værd for alle at kende mekanismerne og selv bygge platforme op med bevidsthed om det ansvar, der følger med.
Vores kurser
Kommunikationen på sociale medier er svær, og kravene ændrer sig hurtigt. Du sidder måske alene med opgaven og savner inspiration til at holde dig opdateret. Her er netværket i 5 episoder til dig.
25. oktober, 2022

Trekronergade 149
2500 Valby

På to dage får du overflyvningen og afprøvningen af de aktuelle krav og muligheder på hver enkelt platform, hvordan du anvender dem bedst som journalist og hvordan du får din historie til at arbejde på tværs med udgangspunkt i det håndværk, du allerede besidder.
31. januar, 2023

Trekronergade 149
2500 Valby

På dette kursus lærer du, hvordan du laver en samlet strategi for din organisation på Twitter, hvordan du bruger de mest effektive værktøjer ifm. interessentanalyse, interessenthåndtering, digitale tryk og effekt, og hvordan du konkret bygger organisationens brug af Twitter op.
1. marts, 2023

Ny Banegaardsplads 55
8000 Aarhus C

På dette kursus lærer du, hvordan du bruger LinkedIn med effekt. Vi bygger profiler, lærer salgsteknikkerne og lærer at skrive til data og med tone, uanset om du har en corporate konto eller en personlig LinkedIn-profil.
3. marts, 2023

Trekronergade 149
2500 Valby

Vil du præstere bedre, have mere gennemslagskraft, være bedre til at performe, når du taler, kommunikerer, skriver, poster, forhandler og sælger enten din vare eller dit budskab?
7. marts, 2023

Trekronergade 149
2500 Valby

Trænger din organisation til at få styr på jeres setup omkring interessevaretagelse, så du skærper den klassiske del og sikrer den digitale understøttelse, så I mestrer både den digitale og den analoge?
25. april, 2023

Trekronergade 149
2500 Valby

Om os

Elberth Kommunikation var et lille heftigt bureau med 3-8 medarbejdere. Nu er Thomas, Vita og Benjamin en del af Operate A/S. Sitet her er kun åbent, fordi det indeholder oceaner af viden.

Besøg os på sociale medier:

Kontakt

Benjamin Rud Elberth

Digital Direktør

Operate A/S

Jesper Brochmandsgade 10

2200 København N

Om cookies

Elberth.dk opfylder kravene defineret af EU’s to love om anvendelse cookies, hhv. ePrivacy-direktivet (ePD – også kendt på dansk som Cookieloven) og Databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Rediger cookie indstillinger

© 2022 Elberth Kommunikation

[scc_calculator type='text' idvalue='8']