Som led i maratonindlægget “Hvordan laver du en strategi for sociale medier?” kan du her se de elementer, som med fordel kan tages med i kommunikationsstrategien. Thomas Dahl Nordlund har lavet et fornuftigt bud her, hvor mange af elementerne er uddybet.

Kommunikationsstrategien laver du, hvis du skal hele vejen rundt om al kommunikation fra organisationen, formulere en overordnet tonalitet, have en præcis overordnet målgruppedefinition og sætte en ramme for, hvordan alle medier skal bruges overordnet, og hvordan alle skal kommunikere på alle flader. Den strategi favner både ”gamle” og ”nye” medier og kommunikationsformer. Du vælger typisk den strategi, hvis hele organisationens tone og stil er uensartet, og der mangler et overordnet greb på, hvordan organisationen bør kommunikere fremadrettet, eller hvis der er tydelig uklarhed om, hvad I skal kommunikere til hvilke målgrupper, og hvad I skal have dem til at tænke om jer. Du kan se, når du kigger på hvert af jeres medier eller brudstykker af jeres kommunikation, at sproget og stilen er uensartet, og at emnerne er vidt forskellige. Du kan måske måle, at brugerne ikke reagerer særlig meget, når I skriver noget på sociale medier, og når du spørger de vigtigste interessenter, kan de ikke for alvor sige, hvad I står for, eller hvad jeres position er. Tre af hovedelementerne i denne strategi er emnevalg – hvilke mærkesager skal I kommunikere stringent – tonalitet – i hvilken tone skal organisationen kommunikere – og målgruppe – hvem skal organisationen kommunikere til. Men skal du have social media-delen med også, fordi der er behov for at få afklaret mange diskussioner omkring organisationens brug af sociale medier, bliver det her en stor strategi, og så kan det være, at du skal have både kommunikationsstrategien og en social media-strategi, eller taktiske papirer for hver social media-platform sammen med kommunikationsstrategien.

Eksempler på kommunikationsstrategier andre har lavet
Du finder ikke mange offentlige kommunikationsstrategier, som du kan downloade på nettet. Heller ikke her, fordi kunderne ganske enkelt vil have dem og skal have dem for sig selv – men find evt. inspiration i Kommunikationsstrategi for Syddjurs Kommune (udkast) eller Nyborg Kommune eller Teknik- og Miljø i Aarhus Kommune eller Det Danske Spejderkorps eller Forsvarets Kommunikationsstrategi fra 2014-2017 eller Branding- og Kommunikationsstrategi for Nationalpark Thy

Jeg tror på, at du skal have følgende elementer med for at lukke alle de diskussioner, der kan være på tværs af en organisation og sikre fremdriften:

Målsætning
Hvad skal kommunikationsstrategien sikre ift. forretningsstrategien de næste 5 år? Hvad er ændringsmålet? Hvad er forretningsværdien, hvis vi når dertil?

Udfordringer

Hvad er hovedudfordringerne for at komme dertil? (Brug evt. noget så klassisk som SWOT-Analysen).

Målgrupper/Interessenter
Hvilke målgrupper skal flyttes til hvad? (Brug evt. Personas og interessentafdækning).

Mærkesager/Emner/Must Win Battles
Hvilke emner skal organisationen sidde på enten helt eller delvist? Hvilke dagsordener skal organisationen eje, og hvilke skal organisationen “bare” være meddebatterende på?

Konkurrentsituation
Hvilke andre organisationer sidder på de dagsordnener vi gerne vil sidde på, hvor er det realistisk at overtage det ejerskab, og hvem kan vi bruge som alliancepartnere?

Vigtigste budskaber
Hvad er vores væsentligste budskaber, der skal slås fast i målgruppernes bevidsthed?

Tonalitet
I hvilken tone kommunikerer vi, og hvordan kommunikerer vi ikke? (brug evt. toneskema som værktøj).

Indsatser
Igennem hvilke indsatser skal vi styrke vores kommunikation og sikre målsætningen?

Medievalg
Hvilke medier på tværs af egne, andres og betalte skal vi gøre brug af som udgangspunkt?

Platforme
Hvilke platforme bruger vi? Hvilke sociale og digitale medier satser vi på? Hvad bruger vi til intern kommunikation? Hvad kommunikerer vi på, hvis vi i krisesituationer ikke kan kommunikere i samme grad fra mund til mund?

Afsendere
Hvem skal være organisationens afsendere og stemmer? Og hvordan skal vi opkvalificere dem til at varetage rollen og sikre resultaterne?

Organisering/struktur
Hvordan skal vi organisere kommunikationen, så vi kan sikre målsætningen? Hvordan skal strukturen være i de kommunikationsprocesser vi skal have og har? Hvad kræver strategien af støttefunktioner, værktøjer og medarbejderressourcer? (Brug evt. et budget med ressourcer og årsværk).

Ansvar og ejerskab
Hvem ejer strategien, og hvem har ansvaret for at implementere den hvordan?

Fremdrift
Hvordan måler vi på og sikrer fremdriften?