Som led i maratonindlægget “Hvordan laver du en strategi – Social media-strategi, Kanalstrategi eller Kommunikationsstrategi?” kan du her se de elementer, som med fordel kan tages med i en Kommunikations- og kanalstrategi.

Kommunikations- og Kanalstrategien laver du, hvis I er så modne, at jeres kommunikation sidder godt, jeres interessenter har et sikkert billede af, hvem I er, og hvad I står for, men I mangler for alvor et sammenhængende tryk, at sætte endnu mere dagsorden og at trimme de interne dynamikker i hver kanal for sig – og måske også i sammenhæng. Kanalstrategien er umiddelbart det, du laver, når I er på det højeste modenhedsniveau, tonaliteten allerede er beskrevet i en kommunikationsstrategi, I er sikre på jeres interne strukturer, og organisationen er moden til at forfølge et højt niveau. To vigtige elementer i kanalstrategien er Must Win Battles – hvad skal I forfølge stringent og eje dagsorden på – og kommunikationscyklus – hvordan får I kommmunikationsdýnamikkerne til at gå op i en højere enhed af dynamik og struktur, hvor I versionerer kommunikationen rundt på alle jeres egne, andres, og betalte medier. Sådan en har Sikkerhedsstyrelsen haft succes med.

Vi foreslår altid, at du laver en kommunikations- og kanalstrategi, så den favner det hele og ikke ender med kun at favne kanalerne.

Eksempler på kanalstrategier andre har lavet
Du finder ikke mange kanalstrategier, som du kan downloade på nettet. Heller ikke her, fordi kunderne ganske enkelt vil have dem og skal have dem for sig selv – Børn & Unge i Aarhus Kommune har lavet en fin en her eller Stevns Kommune eller Universitetet i Oslo – men fælles for dem alle er, at de er meget kanalstrategiske, og meget lidt totalgreb på kanalstrategi og kommunikationsstrategi.

Jeg tror på, at du skal have følgende elementer med i en kanalstrategi for at lukke alle de diskussioner, der kan være på tværs af en organisation og sikre fremdriften:

Målsætning
Hvad skal kanalstrategien sikre ift. forretningsstrategien de næste 3 år? Hvad er ændringsmålet? Hvad er forretningsværdien, hvis vi når dertil?

Udfordringer

Hvad er hovedudfordringerne for at komme dertil ift. hvordan organisationens kanaler sidder nu?

Målgrupper/Interessenter
Hvilke målgrupper skal flyttes til hvad? (Brug evt. Personas og interessentafdækning)

Mærkesager/Emner/Must Win Battles
Hvilke emner skal organisationen sidde på enten helt eller delvist? Hvilke dagsordener skal organisationen eje, og hvilke skal organisationen “bare” være meddebatterende på?

Kanaloverblik og samspil
Hvad er den optimale kanalsammensætning ift. målgrupper og must win-battles? Og hvordan skal kanalerne spille sammen generelt?

Indsatser
Igennem hvilke indsatser skal vi styrke vores kommunikation og sikre målsætningen? 

Indhold og tone
Hvilket indhold i hvilken tone/lingo flytter optimalt målgruppen ift. de kanaler vi har valgt?

Organisering/struktur
Hvordan skal vi organisere kommunikationen, så vi kan sikre målsætningen? Hvordan skal strukturen være i de kommunikationsprocesser vi skal have og har? Hvad kræver strategien af støttefunktioner, værktøjer og medarbejderressourcer? (Brug evt. et budget med ressourcer og årsværk).

Cykli i kommunikationsopgaver
Hvordan fastlægger vi cyklus for hver kommunikationsopgave og træner kontinuerligt, så informations- og kommunikationsindsatser er optimale og effektive?

Ansvar og ejerskab
Hvem ejer strategien, og hvem har ansvaret for at implementere den hvordan?

Fremdrift
Hvordan måler vi på og sikrer fremdriften?