Forudsigelser for 2021 – Politisk kommunikation på tværs af medier – The End of Digital Denial

Intet år uden en forudsigelse for, hvordan kommunikationskagen skal skæres. Men i år er forudsigelsen væsentligt vigtigere, end de år, hvor vi bare har skulle kradse lidt i overfladen og sjusse os lidt frem til, hvilke sociale medier og tendenser der skulle understøtte den klassiske kommunikation i pressearbejdet, i interessevaretagelse, medlemsrekruttering og de andre discipliner, enhver politisk kommunikerende organisation har i sin portefølje. 

2020 tvinger os til kommunikativ nytænkning
Vi kan med rette tale om, at 2020 accelererede en virkelighed, som flere af os har varslet ­i flere år, men som ikke rigtig har haft ”sense of urgency” nok til for alvor blive sat i gang fra organisationer og virksomheder. Det var blot en af hovedpointerne på den i øvrigt digitale udgave af Public Affairs Councils årlige advocacy-konference, European Digital Advocacy Summit 2020, som plejer at blive holdt fysisk, og nu selvfølgelig blev digital i stedet i december. Flere af oplægsholderne understregede hovedpointen, at 2020 blev året, hvor vi kan tale om ”The end of digital denial” – altså at organisationer og deres medarbejdere nu ikke længere kunne forkaste digitale muligheder, som noget, der nok går væk på et tidspunkt, eller noget, som alle andre skal dygtiggøre sig i, mens jeg selv sørger for at klamre mig hårdt til alle klassiske kommunikationsdiscipliner og være den, der rækker hånden op på alle inspirationsoplæg, hvor man får at vide, at man bør kommunikere anderledes, og selv fylder rummet med sætninger som ”Kommer der ikke en modreaktion?” eller ”Jeg tror ikke på, at flertallet vælger noget digitalt eller virtuelt frem for det fysiske møde og den fysiske kontakt”. Nu sakker du bagud, hvis du er den, der rækker hånden op og insisterer på at gemme dig bag de kundskaber, du har i forvejen.

Nu skal det fysiske rum understøttes
Jeg skrev i 2018 indlægget ”Står du stille, bliver du skudt” ud over en masse andre profetier om, at man skulle begynde at gøre sin kommunikation klar til, at vi ikke ville blive ved med at køre på de samme fysiske veje, ikke mindst kommunikativt, fremover. Det bliver lidt hult, når man står på et oplæg og fortæller folk, der er vant til at optræde i en masse fysiske netværk, holde møder på Christiansborg, og gør alt i den virkelige verden med håndtryk og face-to-face-interaktion, at de skal begynde at tænke mere digitalt og fremtidssikre deres kommunikation til en tid, hvor flere mentalt er tilfredse med at holde møderne virtuelt – De har intet incitament og ingen kniv for struben – Og så kom Corona, og tvangsuddannede størstedelen af danskerne, ung som gammel, til at tænke i digitale alternativer i alt fra undervisning, nytårsfesten over Messenger, interaktionen med børnebørn og meget mere. I 2020 blev vi tvunget til at tænke i alternative digitale veje, når vi ikke havde andet. Vi er tvunget til nu at finde alternativer til det fysiske møde og den fysiske kontakt. Ellers bliver vi kørt midt over af alle, der har muligheden for at mødes med mine interessenter, medlemmer og journalistiske kontakter i både det fysiske rum og i det virtuelle. Newsflash, lobbyist: Lige nu kan du ikke lobby’e IRL. Du kan vente på, at du kan igen, eller du kan tænke i alternative måder at gøre det på.

Af jord er du kommet – digital skal du blive
Jeg var personligt til en begravelse online. Ikke de store grunde til alt for mange kondolencer ud over dem, jeg har modtaget – min dejlige mormor var i 90’erne og var blevet mæt af dage og blev sendt flot videre hinsides. Det gjorde hun blandt andet med en online-begravelse. Altså ud over, at hendes nærmeste sad i kirken, så er vi altså normalt cirka 110 rundt om bordet til hendes årlige fødselsdagsfest i sognegården, fordi hun havde 9 børn, så mange børnebørn og oldebørn, at jeg ikke har tal på dem længere, og grunden til, at jeg nærmest har en slægtning i hver en jysk flække omkring Holstebro.

Når der er pladsbegrænsning i kirken, så må man jo gøre noget andet – og det gjorde kirken så, da de livestreamede begravelsen på YouTube. Ja, undskyld, hvis eksemplet bliver lidt morbidt, men det var fantastisk fint – og det gav mulighed for at alle, også hendes slægtninge i andre landsdele og andre lande kunne følge med, selvom det da er lidt mærkeligt, at jeg skal lægge min skæbne i hænderne på Google. Jeg selv valgte faktisk at streame begivenheden, mens jeg stod uden for kirken, så jeg fik lidt af det bedste fra det hele – jeg deltog fysisk i den del, der kunne ske uden for, og virtuelt i den del, der skete indenfor – og jeg hørte sætningen om min morfar og mormor, da præsten fortalte, hvordan de for at hjælpe sognets mere gangbesværede beboere for cirka 35 år siden optog gudstjenesten på bånd, satte båndoptageren derhjemme til at massefabrikere kopier, og så kørte min morfar ellers rundt i Sørvad by på sin cykel med gudstjeneste på bånd til byens ældre, så de fik oplevelsen med – Nej, det var ikke så godt som at være der selv, men det var det bedste, de havde – ellers havde der ikke været en prædiken.

 

Og hvor skal vi så hen med den historie og en afstikker til en begravelse? Vi skal forstå, at de forudsigelser om, hvordan kommunikationen flytter sig til at være noget andet, som var rart og hyggeligt, og noget, vi alle kunne forholde os til om føje år, nu er rykket helt tæt ind på os. Når vi ikke kan møde op fysisk, så må vi finde andre veje. Vi er tvunget nu. Ellers må vi gå glip.

Hvad har 2020 betydet?
For mange virksomheder var det et kæmpe chok, at deres fysiske forretning blev lukket. Det har slået bunden ud af mange forretninger. Andre kæmper stadig med at prøve at vende deres butik på hovedet og gøre den en smule mere virtuel, med take-away, andre koncepter, noget, som ikke kræver, at kunden fysisk skal ind og sidde ved et bord.

Jeg prøvede at skrive hjælpekittet til de små iværksættere, der lynhurtigt skulle kunne noget andet – overleve ved at sælge gavekort til de tider, hvor corona pulserer op og ned og momentvis åbner butikkerne igen. Mange virksomheder har fundet ud af, at de er nødt til at have et website, sociale medier, mødestrukturer, webshops og noget, der understøtter deres virksomhed. I det politiske danmark er mange af de organisationer og aktører, der har været mest funderet på det fysiske møde, stået stille eller blevet bremset i en grad, så de nu kan se, at alt er sværere. Når man ikke kan mødes fysisk til et Folkemøde, er interessevaretagelsesindsatsen, der normalt er baseret på det uformelle møde med andre lobbyister og politikere, jo ligesom ubrugeligt. Når man ikke i samme grad kan mødes til netværk i branchen, er muligheden for den uformelle interaktion mindre eller helt væk. Når man får færre møder med politikere, skal man kunne noget andet. Når man ikke i samme grad kan møde op fysisk i et tv- eller et radiostudie, skal man gøre noget andet, hvis man skal holde samme tryk på mediefladerne. Når man ikke kan holde sin årlige generalforsamling eller mødet med medlemmerne, så vil medlemmerne potentielt begynde at overveje, hvad de betaler kontingent til.

Lad os lige hoppe tilbage til kirkerne engang – at de stod i en situation, hvor de får kommunikeret ud til den danske befolkning ved juletid, at julegudstjenester er et enten/eller – at vi enten møder op fysisk, eller at det ikke er forsvarligt at gennemføre, fordi vi kan smitte hinanden gennem sang, er i første omgang en understregning af, at kirken har smidt et regulært magtmonopol væk på cirka 500 år i Danmark, hvor det ikke er lykkedes kirken at forny sig, mens medlemmerne er strømmet ud af butikken. Sekundært er det en forspildt chance for kirken for at fortælle danskerne, at de i en krisetid har evnen til at tænke nyt og anderledes og give os Gud og sammenhold på andre kanaler. Min morfar fandt for 35 år siden nøglen til at levere gudstjeneste pr. kassettebånd til Sørvads beboere – Han var lam i den ene side. Han cyklede på en trehjulet cykel og cyklede vel nok cirka 10 kilometer i timen, og det lykkedes. Min egen præst på Nørrebro har fundet ud af at streame gudstjeneste – Det kræver, at man forstår at lave en hybrid, at tale til både menighed og dem ude ved skærmene, og det kræver øvelse.

Hvad kommer det til at betyde for 2021? The End of Digital Denial
Lad os tage de bedste pointer fra PAC-konferencen European Digital Advocacy Summit 2020 – Flere af oplægsholderne talte om, at 2020 endegyldigt var ”The end of digital denial”. Tidligere skulle organisationer, primært ledere, men også medarbejdere overtales til at agere mere digitalt – f.eks. ved at oppe deres egne skills ift. deres kommunikationsdisciplin – hvis de skulle have pressetid, skulle de også vise sig på Twitter eller LinkedIn, hvis de skulle bedrive interessevaretagelse, skulle de finde supplementer til den fysiske påvirkning, og hvis de skulle holde et møde skulle de også forberede sig på at holde møderne på digitale platforme, hvis nu broen skulle være lukket eller man ikke havde tid til at tage et fly til et andet land. 

Det betyder først og fremmest, at 2021 bliver året, hvor vi vil se politiske organisationer og deres medarbejdere begynde at agere efter følgende:

 • Når alle flytter sig mere digitalt, kommer der også mere støj. Så skal kreativiteten og den tekniske eksekvering gøres skarpere – Det er slut med bare at skrive halvgode tweets eller posts på LinkedIn – nu skal der grafisk understøttes for at slå igennem, og der skal skrives langt bedre. Barren bliver hævet hos dem, der er dygtigere. 
 • Når der kommer flere om buddet digitalt, og flere almindelige mennesker finder digitale fællesskaber og netværk, så vil der komme mere støj, mere kritik og det vil blive mere nødvendigt for organisationerne at finde de konstruktive samtaler, som de skal ofre tid på.
 • Ingen event uden livestream længere. Flere vil efterspørge, at de kan deltage digitalt. Og vi vil i højere grad se events blive hybride for at virke – altså et mix mellem de ting, der virker godt online og offline på en konference. Det stiller nye krav til dem, der holder konferencer, og dem der er talere ved konferencer. Eller præster.
 • Alle medarbejdere skal have digitale skills nu og kunne mestre digitale samtaleformer – uanset om de skal deltage i et møde med en vigtig interessent, om de skal deltage i interne møder og have gennemslagskraft, om de skal præsentere eller måske endda sælge. Salg er markant meget sværere over en skærm, og det er andre skills, man skal have i brug.
 • Vi får en bredere variation af sociale og digitale medier, hvor man skal kunne agere – f.eks. er det ved at være en nødvendighed, at en public affairs-medarbejder både kan begå sig på Twitter, LinkedIn, Instagram, mail, og alle de netværksplatforme, der findes, Zoom, Skype osv.
 • Public Affairs skal i højere grad have en digital bund, fordi man ikke kan uddele et stykke fysisk papir til en politiker på et møde – så skal man kunne sin link-teknik og lave links man måler på, og organisationen skal have styr på sine mærkesager på websitet, og de data, de kan udvinde af interessenternes ageren.
 • Man skal i højere grad kunne lune medlemmer op digitalt, når man ikke har det fysiske rum og middagen efter generalforsamlingen at smøre dem med. 
 • De organisationer, der forstår at gøre deres medarbejdere mere digitale, vil opleve, at de medarbejdere får mere effekt, at det bliver et internt konkurrence parameter at blive mere digital og kunne agere på flere kanaler og platforme, og det øger konkurrencen internt. Vi vil i højere grad se et arbejdsmarked, hvor folk med digitale skills bliver ansat – ikke mindst fordi de måske skal gennemføre deres samtaler over nettet, og fordi organisationerne vil efterspørge folk med flere digitale elementer i sig.
 • I en tid, hvor alt går digitalt, vil den menneskelige faktor være udslagsgivende – når vi færdes i en digital verden, og vi har hudsult efter alt, hvad der er socialt, så vil logoers slagkraft endegyldigt blive udhulet. Vi vil se, at den interaktion, der giver mest impact er den menneskelige interaktion. Citat Adrian Giordani, Digital communications & insights hos Bayer, der understreger: ”Whatever digital path you take, choose the one that enhances human connection – the human interaction – that will be the most sticky approach” – og skal vi knække den kode, så er det vigtigt, at organisationerne arbejder helt ind i deres redaktionelle processer, at pressemeddelelsen også skal have en variant, der kan smides på deres eksperts eller leders LinkedIn-profil. Og mange organisationer vil have behov for et markant skifte i deres lederes kommunikationsadfærd, når de ledere har været vant til at klare alt IRL.
 • Det er tid for mange organisationer til at gøre status platformsmæssigt efter 2020 – Gør platformene det, de skal for organisationen, eller er det tid til at revurdere? F.eks. smide den døde Facebook-side ud, eller endelig få sat annoncekroner i den? Er det på tide at bygge det tv-studie, hvor chefen og talsmændene kan linke direkte op til TV 2 News, så de stadig får den medietid, de skal have? Er det på tide at investere i ordentlige digitale mødefaciliteter, så vi ikke starter hvert møde med ikke at kunne logge på, så salget ryger? Skal vi kunne livestreame fra vores ting, så vi ikke skal aflyse, hver gang corona lukker landet? Skal vi kigge indgående på nye platforme som f.eks. podcast?
 • Det er tid til for mange organisationer at gøre status emnemæssigt. Når vores værdier har rykket sig, og det der var vigtigt i 2019 ikke længere føles så vigtigt for nogen, formår vi så at levere svar på nogle af de store spørgsmål, der lægger bunden i 2021? Det er tid til at se på emnelandskabet og vurdere, hvad der er småt og stort, og hvor man selv kan være et svar.
 • Valgkampen 2021 bliver i højere grad digital – Det vil efterlade en række borgmestre uden borgmesterkæde. 

Godt nytår, alle læsere, venner og forretningsforbindelser. Når vi ikke kan mødes fysisk i det virkelige liv, må I jo smide responsen i kommentarfeltet.

Vores kurser
Trænger din organisation til at få styr på jeres setup omkring interessevaretagelse, så du skærper den klassiske del og sikrer den digitale understøttelse, så I mestrer både den digitale og den analoge?
6. september, 2022

Trekronergade 149
2500 Valby

Du bliver indført i at bruge visuelle medier med særligt fokus på TikTok og Instagram.
9. september, 2022

Trekronergade 149
2500 Valby

Elberth Kommunikation tilbyder en uddannelse over tre dage til dig, der er ansat til at administrere sociale medier og digitale medier i en politisk funderet organisation, som f.eks. en kommune, en styrelse eller en interesseorganisation.
27. september, 2022

Trekronergade 149
2500 Valby

På dette kursus lærer du, hvordan du bruger LinkedIn med effekt. Vi bygger profiler, lærer salgsteknikkerne og lærer at skrive til data og med tone, uanset om du har en corporate konto eller en personlig LinkedIn-profil.
10. oktober, 2022

Trekronergade 149
2500 Valby

Kommunikationen på sociale medier er svær, og kravene ændrer sig hurtigt. Du sidder måske alene med opgaven og savner inspiration til at holde dig opdateret. Her er netværket i 5 episoder til dig.
25. oktober, 2022

Trekronergade 149
2500 Valby

Kurset er målrettet til dig, der skal udbrede ekspertviden, sætte dig på en dagsorden eller være thought leader på sociale medier og på tværs af medier.
3. november, 2022

Trekronergade 149
2500 Valby

Om os

Elberth Kommunikation er et lille heftigt bureau med 5 medarbejdere. Vi er specialister i kommunikation på tværs af medier med afsæt i digitale og sociale medier. Vi yder rådgivning med afsæt i København og i Aarhus i krydsfeltet mellem klassiske og nye discipliner inden for PR, PA og salg.

Besøg os

Kontakt

Elberth Kommunikation
Trekronergade 149
2500 København

Ny Banegårdsgade 55
8000 Aarhus C

Telefon: +45 23961545
Mail: benjamin@elberth.dk

Om cookies

Elberth.dk opfylder kravene defineret af EU’s to love om anvendelse cookies, hhv. ePrivacy-direktivet (ePD – også kendt på dansk som Cookieloven) og Databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Rediger cookie indstillinger

© 2022 Elberth Kommunikation

[scc_calculator type='text' idvalue='8']