– Vi flytter stemmer, salg, holdninger og skaber konkrete resultater

Interesseorganisationer | Offentlige organisationer | Sport og idræt | Andre

Copenhagen Capacity spiller en uvurderlig rolle i arbejdet for at tiltrække udenlandske talenter og investeringer til Danmark. Vi har hjulpet dem med intensiv træning og rådgivning for at sikre medarbejdere og direktions gennemslagskraft på sociale medier.

Sparring og rådgivning om kommunikation og events

Intensiv træning af medarbejdere og direktion på sociale medier

Købmændene under De Samvirkende Købmænd skal i et projekt sammen med Landdistrikternes Fællesråd være et endnu stærkere samlingspunkt for landsbyerne. Vi har hjulpet med rådgivning, analyse, undervisning og produktion af en drejebog, der skal fungere på tværs af print og digitalt med video, blogs og artikler som understøttelse. Læs mere om projektet og drejebogen og læs om resultatet her.

Analyse, Interviews og Rådgivning

Produktion af tværmedial drejebog til købmandenPilotprojekter og undervisning

Danmarks Naturfredningsforening har med hjælp fra Elberth Kommunikation trimmet digitale og sociale kanaler som Facebook, Instagram og Twitter og har fået kanalstrategisk sparring og undervisning for at blive endnu skarpere til at flytte følgere og vigtige interessenter. Se et af resultaterne her.

Bistand til at lave kanalstrategi på alle digitale og sociale kanalerMålrettet justering af kanalerInspirationsworkshops og opkvalificering af en bred skare af medarbejderne

Vi har hjulpet Muskelsvindfonden med at blive endnu dygtigere til den digitale del af deres interessevaretagelse bl.a. med at tage taktiske værktøjer i brug, til at sikre effektive kampagnegreb og træning i at forfølge must win-battles på tværs af medier.

Workshops og træning i digital interessevaretagelse

Sparring om taktiske værktøjer

Siden 2016 har vi årligt udformet og afholdt 2-dages-uddannelser i brug af sociale og digitale medier for gymnasielærere og kommunikationsmedarbejdere under Danske Gymnasier. Deltagerne er blevet trænet til at forstå en ny medievirkelighed, lave social media-strategi og taktik, og lært at eksekvere på forskellige social media-platforme. Derudover bliver de undervist i de forskellige faldgruber og potentialer der er forbundet med sociale medier i forhold til kriser og digital dannelse. Læs mere om forløbet her.Træning i at forstå en ny medievirkelighedValg og håndtering af platformeUndervisning i faldgruber og potentialer ved sociale medierTræning i at flytte holdninger, meninger og handlinger med sociale medierVi har udbudt netværk i digital interessevaretagelse, hvor Benjamin Rud Elberth har været facilitator af netværket. Netværket har budt på oplæg af EU-parlamentarikere, nogle af Danmarks stærkeste lobbyister og pressechefer i den offentlige sektor. Derudover bestod netværket også af et intensivt netværksdøgn på Bornholm med udgangspunkt i bogen Digital Interessevaretagelse.Netværk i digital interessevaretagelse

Netværksdøgn på Bornholm

Vi rådgav KFUK’s Sociale Arbejde med at få skabt størst mulig rækkevidde for deres konference om gråzoneprostitution på Nationalmuseet i november 2017. Vi udviklede tværmedial strategi med bl.a. tweetables, grafikker, videoer og flow på tværs af medier og trænede udvalgte medarbejdere i sociale medier. Resultatet var en moderne konference, der skabte opmærksomhed på traditionelle og digitale medier og med tværmedial understøttelse helt ned i en interaktiv hvidbog – og det skabte opmærksomhed hos vigtige interessenter og på Christiansborg. Læs om konferencen her.

Rådgivning i brug af sociale medier i kombination med øvrige konferenceelementer

Træning og opkvalificering af medarbejdere i sociale medier

Udvikling af digital interessevaretagelsesstrategi

Vi har på intensiv workshop med HKKF gennemgået og justeret deres brug af sociale og digitale medier med fokus på at træne formand og nøglemedarbejdere til at forbedre deres digitale interessevaretagelse.

Træning af formand og nøglemedarbejdere

Workshop med fokus på at justere deres strategi for sociale og digitale medier

På 3 + 1 kursusdage har vi trænet presse- og kampagnemedarbejdere og Public Affairs-medarbejdere fra Landbrug & Fødevarer til at udvide deres kommunikative kontrolpult, så den også indeholder digitale færdigheder. Det har betydet træning i teori og praksis med sociale medier som Facebook, Twitter og LinkedIn og i konkrete værktøjer til digital interessevaretagelse.Træning i at skabe, forstærke og styre pressehistorier med TwitterTræning i at lægge en digital bund under i forvejen stærke kampagnerTræning i at bedrive digital interessevaretagelse på højt niveauVi har på workshops trænet medarbejdere hos Økologisk Landsforening i digital interessevaretagelse og bedre brug af Facebook. Derudover har vi hjulpet dem med rekruttering af deres nye social media-medarbejder.Træning i bedre brug af sociale og digitale medierWorkshops i brug af Facebook og træning i digital interessevaretagelseRekruttering af SoMe-medarbejdereVi deltager i Digital (Ud)Dannelse – D.U.D.E – et tre-årigt forskningsbaseret dannelsesprojekt, støttet af TrygFonden og Carlsbergfondet, hvis formål er at lære børn og unge at forstå og agere i den digitale virkelighed, samt at give dem mod på at deltage i de digitale fællesskaber uden at blive hånet og nedgjort. Projektet hører under Center for Information og Boblestudier, hvor Benjamin Rud Elberth er tilknyttet som research associate (Læs mere om projektet på http://bubblestudies.ku.dk/digital-uddannelse/)Deltagelse i styregruppe for projektetAnsvarlig for udvikling af spil og markedsføring og deltager med praktisk viden om digital dannelseDeltager løbende i oplæg, seminarer og debatter om Digital Dannelse.Vi har siden 2017 hjulpet Børns Vilkår med digital strategi for at binde i forvejen stærk kommunikation sammen på tværs af sociale medier, pressearbejde og fundraising. Det har betydet analysearbejde, interviews, træning af medarbejdere og workshops omkring strategisk og taktisk tilgang for hver platform. Arbejdet betyder, at Børns Vilkår i højere grad har værktøjerne til at sætte svigt af børn på dagsordenen med Website, Facebook og Twitter som hovedmotorer og med understøttelse af deres giverrejse for støtter.Analyse, interviews, workshops og notater for hvert digitalt element i Børns Vilkårs digitale strategiTræning og opkvalificering af medarbejdere på tværs af enhederTræning af ledere i brug af sociale medierVi løser løbende eller har for nylig løst opgaver for …